top of page

İşyeri Hasarları

Dahili Su ve Sel-Su Baskını Hasarları İçin Gerekli Evraklar

 • Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)

 • Sigortalıya ait IBAN

 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı

20.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

Gerçek kişilerde;

 • Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Tüzel kişiliklerde;

 • Ticaret sicil gazetesi

 • İmza sirküleri

 • Vergi levhası

 • Faaliyet belgesi

 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Hırsızlık Hasarları İçin Gerekli Evraklar

 • Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)

Karakoldan alınacak belgeler;

 • Karakol müracaat tutanağı (ifade tutanağı)

 • Görgü tespit tutanağı (olay yeri inceleme raporu)

 • Bulunamadı yazısı (hasar tutarının 20.000TL’yi aşması halinde)

Ayrıca;

 • Sigortalıya ait IBAN

 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı

20.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

Gerçek kişilerde;

 • Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Tüzel kişiliklerde;

 • Ticaret sicil gazetesi

 • İmza sirküleri

 • Vergi levhası

 • Faaliyet belgesi

 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Yangın Hasarları İçin Gerekli Evraklar

 

 • İtfaiye raporunun tasdikli örneği (itfaiye gelmiş ise) ve/veya Karakol tutanaklarının tasdikli örneği (polis gelmiş ise)

 • Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)

 • Sigortalıya ait IBAN

 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı

 • 20.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

Gerçek kişilerde;

 • Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Tüzel kişiliklerde;

 • Ticaret sicil gazetesi

 • İmza sirküleri

 • Vergi levhası

 • Faaliyet belgesi

 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)​

Cam Kırılması Hasarları İçin Gerekli Evraklar

 • Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)

 • Cam faturası (şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)

 • Hasara ilişkin fotoğraflar (şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)

 • Sigortalıya ait IBAN

 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı

 • 20.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

 • Gerçek kişilerde;

 • Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

 • Tüzel kişiliklerde;

 • Ticaret sicil gazetesi

 • İmza sirküleri

 • Vergi levhası

 • Faaliyet belgesi

 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

​Fırtına Hasarları İçin Gerekli Evraklar​

 • Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)

 • Meteoroloji raporu

 • Sigortalıya ait IBAN

 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı

 •  20.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

 • Gerçek kişilerde;

 • Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

 • Tüzel kişiliklerde;

 • Ticaret sicil gazetesi

 • İmza sirküleri

 • Vergi levhası

 • Faaliyet belgesi

 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

bottom of page