top of page

Seyahat Hasarları

Seyahat Sağlık Tazminatı İçin Gerekli Evraklar
 

 • Sigortalının beyan yazısı

 • Sigortalının pasaport fotokopisi (giriş-çıkış tarihlerinin yer aldığı sayfa ile birlikte olmalı)

 • Sigortalıya ait IBAN

 • Doktor veya epikriz raporu

 • Tedavi masraflarına ilişkin faturaların asıllları

 • Eğer ilaç verildiyse, reçetenin aslı

 • Eğer ilaç verildiyse, eczane fişinin aslı

20.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak


Gerçek kişilerde;

 • Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)

 

Tüzel kişiliklerde;

 • Ticaret sicil gazetesi

 • İmza sirküleri

 • Vergi levhası

 • Faaliyet belgesi

 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi

bottom of page