top of page

Alacak
Sigortası

iş görüşmesi

 

Şirketlerin “Hayat Sigortası” olarak da tanımlanan Alacak Sigortası, şirketlerin teminatsız açık hesap vadeli satış yaptığı ihracat ve yurt içi müşterilerinden olan alacakları sigortalayan bir sistemdir. Ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kayıpları tazmin eden alacak sigortasının nihai amacı şirketleri büyük ölçekli kayıplara karşı korumaktır. Kayıp gerçekleştiğinde ise uzman küresel tahsilat ağı ve yerel avukatlık büroları sayesinde alıcı hangi ülkede olursa olsun, tahsilat yetkisini devralarak hukuki ve bürokratik tüm işlemleri ilgili ülkede müşterisinin adına doğrudan yürütüp müşteri ilişkilerini koruyarak olumlu sonuçlar alınmasını sağlamaktadır.

 

Ticari alacaklarını sigortalayan şirketler, mevcut müşterileri ile güvenle ticaret yapmalarının yanı sıra, yeni pazarlara açılırken yeni tanıdıkları müşteriler için kredibilite değerlendirmesi ve ödenmeme riskini bertaraf etme fırsatına da kavuşuyorlar.

 

Hangi Hizmetleri Sunar?

  • Risk Yönetimi ve Alıcı Kredibilite Değerlendirmesi

  • Geciken Alacakların Hukuki Takibi ve Tahsilatı

  • Tahsil edilemeyen Alacaklar için Tazminat Ödemesi

 

Faydaları Nelerdir?

  • Bilançolardaki alacakların ortalama %40’ını oluşturan açık hesap vadeli satışlardan doğan teminatsız alacakları güvence altına alıyor.

  • Sigorta kapsamına alınan alıcılardan mali tabloları dışında ayrıca bir maddi teminat ya da kefalet talep edilmiyor, şirketlerin müşterilerine herhangi bir sorumluluk yüklenmiyor.

  • Alıcıların finansal ve mali durumları hakkında güncel veri sağlıyor, yakından izleme hizmeti veriyor. Bu sayede poliçe sahipleri zamanlarını ticareti artırmaya, işlerini büyütmeye harcarken, alacak riski yönetim ve takibini sigorta şirketi yapıyor.

  • Tahsilat yetkisini devralarak müşterilerini hukuki ve bürokratik işlemlerden kurtarıyor. Bunun için alıcıların hangi ülkede olduğu fark etmiyor.

  • Müşterilerine sigorta güvencesi ile daha fazla satış yapabilme imkanı ile cirolarını artırma fırsatını sunuyor.

bottom of page