top of page

Denizcilik
Nakliyat
Sigortası

Image by Dominik Lückmann

 

Nakliyat ürünlerimizi 4 ana başlık altında toplayabiliriz.

  • Nakliyat Emtea

Farklı sektörlerin ihtiyacı olan yurtiçi ve yurtdışı taşımacılığında her türlü ürün taşımacılığının sigortalanması

 

  • Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile karayolu ile taşımacılık yapan nakliyecilerin taşıdıkları emteada meydana gelebilecek ziya ve hasarlar nedeniyle kendilerine düşecek hukuki sorumluluğu (kusuru oranında) güvence altına alınır. Yasal olarak taşıyıcının sorumluluğu bulunmayan ve mücbir sebep sayılan haller (yıldırım, seylap, dere taşması, çığ düşmesi, heyelan, deprem, toprak kayması, köprü, yol ve tünel çökmesi v.b. doğal riskler) teminat kapsamından hariçtir.

 

  • Proje Bazlı Nakliyat Emtea

Güneş ve rüzgar santralleri, doğal gaz çevrim santralleri, boru hatları gibi proje bazlı nakliyatların sigortalanması.

Emteanın taşınmasının yanı sıra, emteada taşınma sırasında oluşabilecek bir riskten dolayı tesisin üretime başlama tarihinde yaşanabilecek gecikmelere bağlı kar kaybı da teminat altına alınır.

Yükleme ve boşaltmalar genellikle gözetim altında, özellikle ekipman ve profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştirilir.

Emteanın hem boyutları hem bedeli standart emteaya göre oldukça yüksektir.

Gecikme teminatı ciro ya da kar kaybı  olarak tanımlanabilir.

 

  • Liman İşletmecisi Sorumluluk

Liman operatörlerine göre düzenlenmiş 3.şahıs sorumluluk risklerini Marine / Denizcilik riskleri altında inceleyerek teminat altına  alıyoruz.

Özellikle hedeflenen iş kolları:

  • Liman Otoritesi Sorumluluk

  • Terminal İşletmecisi Sorumluluk

  • Yükleme Boşaltma İşçisi ve İskele Şefi Sorumlulukları

  • Konteyner Limanları

bottom of page