top of page

Enerji
Sigortası

Image by Matthew Henry

 

Ülkemizde enerji yatırımları hızla devam ediyor. Enerji yatırımları ile birlikte hidroelektrik, kömür ve doğal gaz santralleri, rüzgar & güneş, nükleer enerji tesisi yatırımları tüm hızıyla devam ediyor.

Ülkemizdeki büyük enerji yatırımlarına hem inşaat hem de operasyon dönemlerinde kapsamlı çözümler sunuyoruz. Orta ve büyük ölçekli enerji tesislerinin (petrokimya, rafineri, LNG depolama ve üretim, boru hatları, gübre fabrikaları) teminat altına alınmasını sağlayabiliyoruz.

Yaptığımız enerji sigortaları:

 • Buhar türbinli elektrik santrali,

 • Gazlaştırma üniteli kombine çevrim jenerasyonu dahil gaz türbini teknolojisi,  

 • İçten yanmalı motorlar.

 • Hidroelektrik santralleri,

 • Jeotermal tesisler,

 • Rüzgar santralleri,

 • Güneş enerjisi,

 • Enerji verimliliği,

 • Biyoyakıt

 

Konu ile ilgi sunabildiğimiz sigorta ürünleri:

 • 3.Şahıs Sorumluluk,

 • İşveren Sorumluluk,

 • Mesleki Sorumluluk,

 • Çevre Kirliliği Sorumluluğu,

 • Ürün Sorumluluğu,

 • Kara ve Açık Deniz İnşaat ve İşletim Sigortaları,

 • ALOP/DSU ,

 • Ferdi Kaza Sigortası,

 • Araç Sigortaları,

 • Yönetici Sorumluluk Sigortası,

 • Makine Kırılması Sigortası

 • Kar Kaybı Sigortası,

 • Rüzgar/Güneş Garantisi Sigortası.

bottom of page