top of page

Kefalet
Sigortası

Image by Yiorgos Ntrahas

 

Uluslararası terminolojide "Bonding" olarak adlandırılan bu sigortacılık ürünü, bankacılık sisteminin sağladığı teminat mektuplarına muadil özelliktedir. Kefalet Sigortası sağlayan kuruluş (Sigorta Şirketi), borçlunun sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya/işverene ilgili sözleşme tutarının ödenmesi teminatını sağlıyor.

Surety Bond ürünü Türkçe'ye, "Kefalet Sigortası" olarak çevrildi. Şubat 2014’te Hazine Müsteşarlığı tarafından Kefalet Sigortası Genel Şartları ve Ekim 2014’te de 29136 sayılı Tebliğ resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Şirketlerin iş ortakları, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sürecinde, karşı taraftan teminat talep edebiliyor. Sigorta şirketleri tarafından sunulan Kefalet Sigortası, şirketlerin ulusal ve uluslararası pazarlardaki iş ortaklarıyla kalıcı ve güvene dayalı bir iş ilişkisine başlaması için gereken güven ortamını sağlıyor. Kefalet Sigortası, ağırlıklı olarak inşaat, imalat, yapım-onarım, enerji ve alt yapı projelerinde kullanılıyor ancak hemen her sektörden talep geliyor.

bottom of page