top of page

Tekne
Yat
Sigortası

yat Limanı

Tekneler hem deniz hem de karada iken birçok fiziki risk altındadır. Bu risklerden bazıları deniz tehlikeleri, yangın, korsanlık, deprem, infilak, kazanların patlaması, şaftların kırılması, kötü niyetli hareketler, gemi veya botların tamamen çalınması olabilir. Bu ve buna benzer riskler karşısında teknenizi sigorta teminatsız bırakmamalısınız.

 

Herhangi bir marinada bulunan bir tekne bile birçok tehlike ile karşı karşıyadır. Örneğin, aynı marinada bulunan başka bir teknede meydana gelecek bir yangın neticesinde sizin tekneniz de zarar görebilir. Dolayısı ile marina da olsa bile, teknenizi sigorta yaptırmanızı önermekteyiz.

 

Tekne sigortası tüm deniz riskleri, çatışma(çarpışma), yangın, korsanlık, hırsızlık, fırtına gibi Enstitü Yat Klozunda belirtilen riskler, ilgili kloz ve Tekne Sigortaları Genel Şartları çerçevesinde teminat altındadır.

 

Kışlama süre ve bilgilerini sigorta şirketine bildirdiğiniz ve ilgili onay alındığında teknenin

karada olduğu süre içinde de teminat geçerlidir.

 

Teknenizi satın aldığınız bedel baz alınıp, rayiç bedeller de göz önüne alınarak sigortalamanız gerekir. Tekneyi oluşturan, gövde, karina ve teçhizatlar tekne poliçesi kapsamındadır.

 

Teknenizi hangi şartlarda kiraya verdiğiniz (kaptanlı – kaptansız) sigorta şirketine bildirmeniz durumunda yapılacak değerlendirme sonucu teminat sağlanabilir.

 

Teknenizin hızı sigorta poliçesinin teminat ve priminin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Yüksek hızlı tekneler seyir riskleri potansiyelleri yüksek olduğundan bazı teminat kısıtlamalarına tabidirler.

 

Kişisel eşyalar normal koşullarda teminat harici olmakla beraber, özel durumlarda sigorta şirketlerinin onayı ve belirleyecekleri fiyat ve şartlar dahilinde belli limitler ile teminata dahil

edilebilmektedir.

 

Tekneye ait tükenebilir malzemeler teminata dahil değildir.

 

Sigorta poliçesi teknenin teknik olarak seyredebileceği coğrafyada geçerlidir. Poliçenizde yazan Seyrüsefer Sahası sigorta teminatının geçerli olduğu bölgeye işaret etmektedir. Bunun dışında kalan istisna durumlarda mutlaka sigorta şirketinin onayı alınmalıdır.

 

Tekne sigortaları tüm deniz risklerini kapsamakla birlikte, ilgili klozlar çevresinde istisna tutulan riskler de bulunmaktadır. Örneğin savaş riski standart yat klozunda teminat harici tutulmuştur, ancak sigorta şirketinin onayı ve belirleyeceği şartlar dahilinde teminat altına alınabilir. Bunun dışında, dıştan takma motorun düşmesi veya güverteden yuvarlanması, ana teknenin adı ile işaretlenmemiş servis botu, tekne kazaya uğramadıkça yelken ve kılıfların yırtılması, kişisel eşyalar, çizim veya yapımdaki bir hatanın düzeltilmesi için yapılan masraflar ve zarar istisna edilen hallerden bazılarıdır.

 

Tekne poliçenizin sorumluluk limiti diğer tekne veya liman/marinalara vereceğiniz zararları

limitler dahilinde karşılamaktadır.

 

Tekneniz ile istemeden neden olduğunuz maddi ve bedeni zararlar ilgili Enstitü Yat klozu çerçevesinde, poliçede yazılı limit ile sınırlı olmak kaydı ile teminat altına alınabilmektedir.

 

Sigorta şirketinizin onayı olmadan teknenizi ev olarak kullanmanız durumunda sigorta poliçenizin teminatı durmaktadır. Bu durumu mutlaka sigorta şirketinize bildirmeniz ve onay

almanız gerekmektedir.

 

Yarış riskleri tekne sigortalarında istisna olup sigorta şirketi onayı ve belirlenecek fiyat ve şartlar dahilinde teminata eklenebilir.

 

Teknenin kullanım amacı, sigorta poliçesinin teminatı ve fiyatlandırması açısından önemlidir.

 

Teknenizin adını taşıyan servis botları da tekne poliçesi kapsamında teminat altındadır. Servis

botunun üzerine teknenizin adının yazılması gerekmektedir.

 

17 mil üzeri tekneler yüksek hızlı tekne sınıfında olup poliçede bahsi geçen “Speedboat(süratbotu) klozu, bu sebeple teminata bir takım kısıtlamalar getirmektedir. Örneğin; içinde kimse olmaksızın bırakıldığı sırada oturması, batması ile yarışa katılması veya

hız denemesi esnasındaki ziya ve hasarlar ya da 3. kişilere verilecek zararlar teminat harici tutulmaktadır.

 

Bayrak değişimleri mutlaka sigorta şirketine bildirilmelidir.

 

Tekneniz kendi gücü ile gitmeyip başka bir araca yüklenip gidecek ise nakliyat emtia sigortası

yaptırmanız gerekmektedir.

 

Çevre kirliliği yat poliçelerinde standart olarak teminat altına alınan riskler arasında değildir.

Ancak ek teminat olarak almak için sigorta şirketinizden görüş alabilirsiniz.

 

Poliçelerde çeşitli muafiyetler olabilir. Herhangi bir hasar durumunda sigortalının üzerinde kalan hasara katılım oranıdır. Genel uygulama, sigorta bedelinin % 1’i şeklinde olup riske göre farklılıklar gösterebilir.

 

Standart tekne sigortalarında makine arızaları otomatikman teminata dahil değildir. Talep

üzerine, Sigorta şirketinin değerlendirmesi sonucu ek teminat olarak eklenebilir.

 

Tekneyi oluşturan her türlü teçhizat ve donanım, teknenin bir parçası olarak görülüp İlgili Enstitü Yat klozunda belirtilen rizikolara karşı teminat altına alınmaktadır. Ancak bu rizikolardan biri gerçekleşmedikçe cihazlarınızda ortaya çıkabilecek bozulma vb. diğer hasarlar, poliçenizde aksi bir ifade yok ise teminat kapsamında değildir.

 

Enstitü Yat klozunda istisna olarak belirtilen riskler:

  • Dıştan takma motorun düşmesi veya güverteden denize yuvarlanması,

  • Süratbotu klozu ile ayrıca sigorta edilmedikçe, ana teknede/kıyıda yatmakta olan hızı 17 mili aşan servis botu,

  • Ana teknenin adı ile daimi olarak işaretlenmemiş servis botu,

  • Tekne oturmadıkça, çatışmadıkça veya sudan başka (buz dahil) herhangi görünür bir cisme çarpmadıkça ya da bağlı olduğu serenlerin hasarı sonucu olmadıkça yelken ve kılıfların rüzgar tarafından yırtılması veya fora edilmişken patlaması,

  • Teknenin oturması, batması, yanması, tutuşması veya sudan başka(buz dahil) herhangi görünür bir cisme çarpması ya da değmesi nedeniyle ziya veya hasara uğramadıkça, gemi yarışırken yelkenler, direkler veya serenler yahut sabit ve hareketli çarmık veya iskotaların ziya veya hasarı,

  • Kişisel eşya, tüketilebilir gereçler(levazım), balık takımı veya demir ve zincirler,

  • Teknenin oturması, batması, yanması, tutuşması veya sudan başka(buz dahil) herhangi görünür bir cisme çarpması ya da değmesi nedeniyle ziya veya hasara uğramadıkça, kaplama veya oradaki onarım,

  • Çizim veya yapımdaki bir hatanın düzeltilmesi için yapılan masraf veya zarar ya da çizim yahut yapımda iyileştirme ve değişiklik nedeniyle yapılan herhangi bir masraf yahut zarar,

  • Yarı batık bir tekne neden olmadıkça, ağır hava nedeniyle motor ve bağlantıları(pervane veya bağlantı mili hariç) elektrik donanımı, aküler ve bağlantılarının uğradığı ziya veya hasar

 

Deniz sporları yapan kimseler, sorumluluk teminatı istisnaları altında olmakla beraber, sigortacının onayını alarak poliçe kapsamına dahil edilebilmektedir.

 

Tekne sigortası genel şartlarına buradan ulaşabilirsiniz.

bottom of page