top of page

Mesleki 
Mesuliyet
Sigortası

Image by Marten Bjork

 

Hukuka Aykırı Eylemden kaynaklanan herhangi bir talepten doğan Sigortalının hukuken Üçüncü Kişiye ödemekle yükümlü olduğu herhangi bir zararı, Mesleki Faaliyetlerin ifa edilmesi veya ifa edilememesi esnasında yapılmış olması şartıyla Sigortalıya veya Sigortalı namına ödenmesi sigortasıdır.

Özellikle aşağıdaki faaliyet kollarında ciddi destekler sağlayabilmekteyiz.

  • Genel Mesleki Faaliyetler

  • Mimarlık & Mühendislik

  • Teknoloji Firmaları  (Cyber ile birlikte teminat sağlanması önerilmektedir.)

  • Dizayn 

  • Medya Mesleki Mesuliyet

bottom of page