top of page

DASK
Zorunlu Deprem Sigortası

Hurricane Damage

Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve deprem kaynaklı yangın, infilak, tsunami veya yer kayması risklerinin poliçedeki limitler dahilinde binanıza vereceği maddi kayıplar karşılanmaktadır. Üstelik binanız tamamen ya da kısmen olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

 Zorunlu Deprem Sigortası ya da daha bilinen adıyla DASK, ülkemizin deprem kuşağında bulunması ve buna bağlı büyük kayıpların yaşanması sonrasında gündeme gelmiş olan zorunlu bir sigorta türüdür.

Zorunlu Deprem Sigortası ile; Depremin ve Deprem sonucu yangının, infilakın, tsunaminin, yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası, kiracı ya da ev sahibi tarafından yaptırılabilir.  Ancak DASK; ev sahipleri adına yaptırılan bir sigorta türü olduğu için kiracılar  sadece “Sigorta Ettiren” olarak ev sahibi adına bu işlemi yapabilirler. Sigorta tazminatı her durumda tapuda “Hak Sahibi” olan kişiye ödenmektedir.

DASK Kapsamında olan binalar:

  • Tapu kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmaz üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,

  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,

  • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,

  • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

  • Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

DASK kapsamı dışında olan binalar:

  • Kamu Konutları Kanununa tâbi veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümleri, köy nüfusuna kayıtlı, sürekli oturanlarca köy alanlarıı ve civarında yapılan binalar,

  • Tamamı ticari ve sinai amaç için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi vs.),

  • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,

  • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen ya da tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,

  • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.

Dask sigortası genel şartlarına buradan ulaşabilirsiniz.

bottom of page