top of page

3. Şahıs
Sorumluluk
Sigortası

Image by Jacqueline Munguía

 

3. şahıs sorumluluk sigortası, sigortalının faaliyetleri sırasında ani ve beklenmedik olaylar sonucu meydana gelen, üçüncü kişilerin maddi ve bedeni zarar ve ziyanlarını güvence altına alan bir sigorta türüdür. Yani sorumluluk, ihmal ve dikkatsizlik gibi nedenlerle gerçek ve tüzel kişilerin üçüncü şahıslara doğrudan veya dolaylı olarak zarar vermesi durumunda ortaya çıkar. Bu zarar verme durumu, üçüncü kişin yaralanması, sağlığını kaybetmesi ya da ölmesi gibi farklı şekillerde meydana gelebilir.

3.Şahıs Sorumluluk Sigortası genel şartlarına buradan ulaşabilirsiniz.

bottom of page