top of page

İşyeri
Sigortası Sigortası

Open Plan Office

İşyerinizin ve işyerindeki eşyalarınızın veya müşterileri ya da çalışanlarınızın başlarına gelebilecek olaylarda risk faktörünü en aza indirgemek hepimizin önceliğidir. Ancak bazı durumlarda riskler önlenmediğinde maddi kayıplar oluşabilir. İşyerim Sigortası ile yangın, hırsızlık, makine kırılması gibi risklerin yanı sıra ek teminatlarla işyerinizi deprem, ferdi kaza gibi durumlara karşı da işyerinizi korumaya alabilirsiniz.

İşyeri Sigortası yangın, yıldırım, infilak, sel, toprak kayması, fırtına gibi birçok doğal afet kaynaklı ya da deniz, kara ve hava taşıtları çarpması sonucu meydana gelen hasarı ve kayıplarınızı güvence altına alır. Bunların yanı sıra hırsızlık, cam kırılması, izolasyon eksikliği, iş durması, kira kaybı, emniyeti suistimal, 3.şahıslara karşı sorumluluk, işveren sorumluluk gibi ek teminatlarla da işyerinizin ayakta kalmasını sağlar.

Seçimlik daha bir çok teminatla ihtiyaçlarınıza göre poliçe oluşturabilmenize imkan tanır.

İşyeri poliçesi yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

  • Bina bedeli belirlenirken Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenen metrekare bedelleri dikkate alınmalıdır, aksi takdirde eksik sigorta uygulaması nedeniyle hasarda eksik ödeme alınabilir. İşyerinizin satış bedeli üzerinden değil binanızın yapım bedeli esas alınarak poliçe oluşturulmalıdır.

  • Bina bedeli haricinde işyerindeki makine, dekorasyon, demirbaş gibi ana kalemlerin  yeniden alım değerlerinin, emteanın ise maliyet bedellerinin teminat olarak girilmesine dikkat edilmelidir.

  • Poliçe yapım aşamasında işyeriniz ve sektörünüz ile ilgili bilgilerin tam ve doğru verilmesine özen gösterin. İşyeri adresi, bulunduğu kat, binanın yaşı, metrekare bilgisi, boş kalıp kalmadığı, depo kullanımı, yangın ve hırsızlık önlemleri gibi bir çok etken hem primi etkiler, hem de hasar anında yanlış bilgiler verilmişse ödenecek hasarı da etkiler.

  • Her sigorta şirketinin farklı teminatları ve muafiyet uygulamaları olabilir. Bunları detaylıca inceleyin.

 

İşyeri sigortası genel şartlarına buradan ulaşabilirsiniz.

bottom of page