top of page

İşveren
Mali 
Mesuliyet
Sigortası

İmza Atan Adam

 

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazalarına yönelik hukuki sorumluluk işverene aittir. İşveren Sorumluluk Sigortası, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilebilecek tazminatları ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini kapsamaktadır. Bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde, mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri de teminat dahilinde değerlendirilmektedir.

 

İşveren Mali Mesuliyet Sigortası ile aşağıdaki riskler teminata dahil edilebilir:

  • İşçilerin, işveren tarafından sağlanan bir taşıtla, işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları

  • İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka yere gönderilmesi sonucunda, asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları

  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları

  • Meslek hastalıkları sonucunda ortaya çıkacak tazminat talepleri

  • Manevi tazminat talepleri

  • Taşeron ve stajyerler

  • Arızi inşaat işleri

  • Gıda zehirlenmesi

  • SSK sevki gerekmeksizin acil durumlarda geçerli olmak üzere yapılan özel hastane masrafları.

  • İşkur kapsamında çalışan personeller

bottom of page