top of page

İnşaat
Montaj
All Risk
Sigortası

inşaat işçisi

 

İnşaat ve Montaj projeleri yönetilmesi gereken birçok riski de beraberinde getirmektedir. Bu riskler kimi zaman finansal riskler, kimi zaman fiziki hasarlar, kimi zaman ise tasarım kaynaklı riskler olarak gerçekleşir ve hukuki sorumluluklar dahil olmak üzere birçok sorumluluğu beraberinde getirir.

Tüneller, hastaneler, okullar, köprüler, limanlar, kara ve demir yolları, barajlar ve santraller; bunun gibi birçok altyapı projesi ve buna benzer montaj projeleri ile konut, fabrika ve alışveriş merkezi gibi üstyapı elemanlarının inşaatı hızla artmakta. İnşaatın başlangıç aşamasından tesislerin faaliyete geçtiği ana kadar geçen tüm süreç sigorta ile güvence altına alınabilmektedir.

Aşağıdaki risklere karşı:

 • Deprem ve Yanardağ Püskürmesi,

 • Sel ve Su Baskını,

 • Doğal Afetler

 • Yangın, Yıldırım ve İnfilak

 • Hırsızlık ve Hırsızlığa Teşebbüs

 • İnsan Kaynaklı Hasarlar

 • Hava ve Kara Taşıtlarının Çarpması

Aşağıdaki konuları:

 • Proje bedelini

 • Enkaz kaldırma masraflarını

 • Şantiye tesisleri ve ekipmanlarını

 • İnşaat Makinalarını

 • Mevcut Bina ve Tesislerini

 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj

 • Bakım Devresini

 • 3.Şahıs ve Çapraz sorumluluk

konularını teminat altına alır.

bottom of page