top of page

Yönetici
Sorumluluk
Sigortası

office.jpg

 

Küçük, orta ve büyük ölçekli tüm ticari şirketler, finansal kurumlar ve Türkiye merkezli çok uluslu şirketler içim poliçe süresi içinde sigortalıya karşı yapılan bir talepten kaynaklanan tazmin edilemeyen zararlar, şirketçe karşılanmış zararlar, sigortalıya karşı başlatılan incelemelere dair kullanılacak kanuni temsil harcamaları, haksız veya kusurlu fiil sonucu hisseleri borsaya kote olan  şirkete karşı yapılan menkul kıymetlerle ilgili yapılan talepten kaynaklı zararlar gibi Yöneticilerin sorumlu olduğu konulara karşı hem yöneticiyi hem  de sigortalı kurumu koruyan çok önemli bir teminattır.

 

Poliçeye eklenebilecek Ek Teminatlar:    

 • Tazmin edilemeyen zararlarda ek ihtiyari limit teminatı

 • Malvarlıklarının kaybına ilişkin teminatlar

 • Emekli yönetici ve yetkililer için ömür boyu keşif süresi

 • Maddi hasar ve bedeni yaralanma savunma masrafları teminatı

 • İdari Para Cezaları Teminatı

 • Amme Alacakları teminatı

 • İstihdam Edilen Avukatlara İlişkin Genişletme Zeyilnamesi

 • Ön Soruşturma Harcamaları

Genel İstisnalar:

 • İflas istisnası

 • Ana Hissedar İstisnası

 • Kuzey Amerika İstisnası

 • Hakim Şirket İstisnası

 • Mesleki Sorumluluk İstisnası

 • Terör Örgütü İstisnası

 • Kasıtlı fiil İstisnası

bottom of page